Other News |

Press Releases

Article in Dagens Medisin

“Det norske selskapet Ultimovacs står bak kreftvaksinen UV1. Over år ha selskapet forsket på vaksinen som er en peptid-basert vaksine, […]

21, May, 2021