Other News |

Press Releases

Article in Dagens Medisin

“Det norske selskapet Ultimovacs står bak kreftvaksinen UV1. Over år ha selskapet forsket på vaksinen som er en peptid-basert vaksine, […]

21, May, 2021

Upcoming events

List of events where the Ultimovacs team will attend or present.

10, May, 2021