HealtTalk article: “Ultimovacs med lovende 2-års overlevelsesdata: 80 prosent av pasientene lever etter 2 år”

“Ultimovacs har gått ut med 2-års overlevelsesdata fra sin fase-1 studie der nydiagnostiserte pasienter med metastatisk føflekkreft fikk kreftvaksinen UV1 sammen med immunsjekkpunkthemmeren Keytruda. Dataene viser at kreftvaksinen mobiliserer immunsystemet og gir pasientene varige fordeler.”

Read the full article here (only in Norwegian)