Successful initial public offering

­­­­­PRESSEMELDING

Vellykket børsnotering for Ultimovacs

Oslo, 31. mai 2019

Kreftvaksineselskapet Ultimovacs ASA har hentet inn 370 millioner kroner i en overtegnet emisjon, og vil bli notert på Oslo Børs mandag 3. juni 2019.

Investorer viste stor interesse for Ultimovacs ved noteringen på Oslo Børs og emisjonen ble overtegnet. Store norske og internasjonale institusjonelle investorer er kommet inn som nye aksjonærer i selskapet. Blant de nye, store aksjonærene er også spesialiserte helsefond. Ultimovacs opplevde en bred interesse for tegning av aksjer og selskapet vil ved notering ha omkring 1.500 aksjonærer.

«Det er svært gledelig for norsk helsenæring og for Ultimovacs at nasjonale og internasjonale investorer viser selskapet denne tilliten. I dagens usikre marked er det ekstra hyggelig med så stor interesse, både fra internasjonale investorer og småsparere. Jeg ser fram til å følge selskapet videre», sier Jonas Einarsson, styreleder i Ultimovacs og administrerende direktør i Radforsk.

Midlene Ultimovacs henter inn ved børsnoteringen skal finansiere selskapets utviklingsplan for den universelle kreftvaksinen UV1. Hovedprosjektet er en større klinisk studie for å dokumentere behandlingseffekten av vaksinen. I denne studien vil UV1 kombineres med annen immunterapi i pasienter med føflekkreft ved rundt 30 sykehus i Norge, Europa, USA og muligens Australia.

Ultimovacs har allerede gjennomført tre mindre kliniske studier av vaksinen ved Radiumhospitalet i pasienter med lungekreft, prostatakreft og føflekkreft.

«Kreftvaksinen har vist lovende kliniske signaler i de studiene vi har gjennomført ved Radiumhospitalet. Basert på dette har vi laget en utviklingsplan for å dokumentere at vår vaksine har effekt for kreftpasienter. Jeg er veldig glad for at vi nå har gjennomført en vellykket børsnotering. Det betyr at de praktiske forutsetningene nå er på plass for å iverksette vår utviklingsplan», sier Øyvind Kongstun Arnesen, administrerende direktør i Ultimovacs.

Kontakt:

Jonas Einarsson, styreleder i Ultimovacs ASA og administrerende direktør i Radforsk:

Mobil: +47 480 96355 eller e-post: je@radforsk.no

FAKTA:

Ultimovacs

Ultimovacs ASA er et norsk selskap som arbeider med å utvikle immunterapi mot kreft i form av en universell kreftvaksine.  I dag har selskapet 19 ansatte som holder til i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark ved Radiumhospitalet i Oslo og i Uppsala i Sverige. Ultimovacs’ største eiere er Gjelsten Holding AS, Canica AS, Sundt-familien, Inven2 AS, Watrium AS og Radiumhospitalets Forskningsstiftelse.

Kreftvaksinen UV1

Ultimovacs’ hovedprodukt er UV1, en peptid-basert vaksine som skaper en spesifikk T-cellerespons mot det universelle kreftantigenet telomerase. Telomerase er uttrykt i kreftceller i 85-90% av alle krefttyper. Kreftvaksinen UV1 har derfor potensial til å kunne ha effekt for pasienter i de fleste krefttyper.

Klinisk utvikling av UV1

Ultimovacs har gjennomført tre ulike kliniske studier ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus av sin kreftvaksine UV1. Studiene har vist at vaksinen er trygg i bruk og har også vist positive signaler om klinisk nytte for pasienter i alle studiene. Pasienter med prostatakreft, lungekreft og føflekkreft har deltatt i disse studiene. Ultimovacs gjennomfører også en ny klinisk studie i USA for pasienter med føflekkreft, hvor kreftvaksinen UV1 kombineres med annen immunterapi, pembrolizumab.

Disse studiene danner til sammen grunnlaget for oppstart av en stor randomisert studie i føflekkreft hvor UV1 vil prøves ut i kombinasjon med to andre immunterapimedikamenter, ipilimumab og nivolumab. Mer enn 150 pasienter skal delta i studien som planlegges gjennomført ved rundt 25-30 sykehus i USA, Europa og muligens Australia. Oppstart er planlagt i første kvartal 2020 og studien forventes å være sluttført i andre halvdel av 2022.