HealthTalk Norge with an article about FOCUS, Ultimovacs’ fourth phase II trial

“Ultimovacs går nå i gang med en fase 2 studie som skal undersøke effekten av å legge kreftvaksinen UV1 til immunterapien Keytruda (pembrolizumab) hos pasienter med hode- og halskreft. Keytruda er i dag standardbehandlingen for denne pasientgruppen. Pasientene i kontrollarmen får Keytruda som monoterapi.”

 

Read the full article (in Norweagian) here