HealthTalk article: “Ultimovacs tester ut prostakreftvaksine utviklet på ny kreftvaksineplattform”

“Ultimovacs jakter nå på nye kreftvaksinekandidater basert på en innovativ, ny vaksineteknologi. Norske pasienter som har fått tilbakefall etter at de har fått fjernet prostatakjertelen tester nå ut en ny vaksine i TENDU-studien før standard stråle- og hormonbehandling starter.”

 

Read the full article (only in Norwegian) here