Article in HealthTalk regarding the phase I data i MM

“Ultimovacs UV1 kreftvaksine i kombinasjon med immunterapien Keytruda har effekt på 60 prosent av pasientene med avansert føflekkreft. 60 prosent av tidligere ubehandlede pasienter med avansert malignt melanom oppnådde objektiv respons (ORR) av behandling med den universelle kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med immunterapien Keytruda (pembrolizumab ).”

The article is only available in Norwegian, and can be entered here