Article in Dagens Medisin

“Det norske selskapet Ultimovacs står bak kreftvaksinen UV1. Over år ha selskapet forsket på vaksinen som er en peptid-basert vaksine, såkalt «off the shelf»-vaksine. Vaksinen skal fungere uavhengig av krefttype.”

Read the full article here (in Norwegian)