For pasienter

Ultimovacs arbeider med å utvikle en ny type kreftbehandling. Vi evaluerer for tiden å finne ut om behandlingen virker og om den er trygg å bruke. Vi har ikke sikret myndighetsgodkjenning, og derfor kan vi ikke bruke behandlingen utenfor vårt kliniske studieprogram.

Dersom du er kreftpasient og ønsker å delta som forsøksperson i et av våre eller andres forskningsprogrammer, er det best å diskutere dette med den legen som har behandlingsansvaret.