Ultimovacs AS is developing a new type of cancer treatment. We are currently documenting the safety and efficacy. We do not yet have enough data regarding safety or efficacy to use the treatment outside of our clinical trial program.

If you are a cancer patient and wish to participate in a clinical trial, you should discuss this with the physician responsible for your treatment.

 

Ultimovacs AS arbeider med å utvikle en ny type kreftbehandling. Vi arbeider med å finne ut om behandlingen virker og om den er trygg å bruke. Før vi vet mer om dette og myndighetene har vurdert effekt og sikkerhet, kan behandlingen ikke gis utenfor det kliniske forskningsprogrammet vi holder på med og som er godkjent av myndighetene.

Dersom du er kreftpasient og ønsker å delta som forsøksperson i et av våre eller andres forskningsprogrammer, er det best å diskutere dette med den legen som har behandlingsansvaret.